Tance

Soubor má choreograficky zpracované tance do pásem v délce 5-7 minut,  která lze různě kombinovat. Pásma jsou nejčastěji pro 6 až 8 párů. tance jsou doprovázeny zpěvem a cimbálovou muzikou. V repertoáru jsou i pásma prezentována jen mužskou nebo ženskou taneční skupinou.

 

Hudební čísla

Cimbálová muzika kromě hudebního doprovodu k tanečním pásmům má samostatná hudební čísla zařazovaná mezi taneční pásma. Muzika může vystupovat i samostatně při různých společenských akcích s repertoárem k poslechu, tanci i zpěvu.

 

Pěvecká čísla

Členové taneční složky vystupují i s pěveckými čísly, samostatně ženský a samostatně mužský sbor. Sborový zpěv je v mnohým případech proložen sólovými party. Sbory jsou doprovázeny cimbálovou muzikou.

Valašsko

Párové tance

Lučina, lučina zelená

točivý tanec, písně ze Študlova

Tkalcovský

figurální tanec o tkaní plátna

Luženská točená

typický tanec z Lužné u Vsetína

Starodávný

točivý obřadní valašský tanec

Obracaný

starodávný valašský tanec zaznamenaný Leošem Janáčkem

Stará Uherská

valašský čardáš

Dvoják s trojákem

valašský mateník

Popovská točená

točivý tanec z Popova

Zahrajte ně, husličky

točené na písně z již. Valašska

A tam hore nad Lidečkem

tancování u muziky

Mlynářský

Čeladenský

párový tanec ze Slezska

Sólové tance

Šátečkový

párový tanec se šátky

Obuškový

sólový chlapecký tanec z Valašska

Dívčí tance

Hraběnky

o hrabání sena a tancování s hraběma

Vynášení Mařeny

obřadní tanec - vynášení smrtky ze vsi

Chlapecké tance

Odzemek

zbojnický tanec s obuškama

Metlový

hry chlapců při pasení krav

 

 

Dívčí sbory

Halekačky z již. Valašska

Za našú stodolů

Dycky si já na tebe spomínám

Jedú kupci od Hulína

Beskyde, Beskyde

Smíšené sbory

Žádný neví jako já

Sólo zpěv

Konopja, Konopja

Teče voda Lidečkem

Už ně tak nebude

Polanské dívky

duo zpěv

Já su od Lidečka

duo zpěv

Přes hory, přes doly

zpěv spojený se sólovým tancem

Muzika

Salašnické melodie

Gořalenka kvit

Ej, děvča orešanské

Javorník, Javorník

Aj čuješ, čuješ

Starouherská

Na Uherskej straně

Slúžila má milá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moravské Kopanice

Párové tance

Ej, ja hora, horička

tanec obtáčaná a hrozenská

Zajac (palicový)

hravý tanec s hůlkami zakončený kopaničářskou polkou

Moja milá zadřímala

dúpaná obtáčaná a hrozenská

Pred našimi, za našimi

Čardáš

Do hory ňa poslali

čardáš

Sólové tance

Dievča od Trenčína

Kubra

sólový párový tanec z moravsko-slovenského pomezí

Dívčí tance

Konopice

Išli dievky ze Žitkovej

zpěv děvčat cestou na zábavu

Chlapecké tance

Podšable

fašankový tanec ze Strání

Dívčí sbory

Halekačky z kopanic

Sólo zpěv

Na Bielej hore

Mám já bože šohajíčka

Muzika

Sivé volky, sivé

Od Prešpurka k Dunaju

Keď sem išel